Hur många muslimer finns det i Sverige? En faktisk titt på siffrorna

Skriven av: Jessica Larsson

”Hur många muslimer finns det i Sverige?” är en fråga som ofta ställs, men svaret är inte alltid enkelt att hitta. Enligt en rapport från Pew Research 2017 uppgick antalet muslimer i Sverige till 810 000, vilket motsvarade 8,1% av den totala befolkningen på 10 miljoner människor. Men det är viktigt att notera att denna siffra kan variera beroende på olika faktorer, inklusive invandring och religiös praxis. Låt oss ta en närmare titt på siffrorna och historien bakom dem.

Islams Historia i Sverige

Islam har en lång historia i Sverige, med spår tillbaka till vikingatiden. Under 1500-talet etablerades kontakter mellan Sverige och muslimska majoritetskulturer, och Kung Karl XII bodde i Osmanska riket under sex år och sände vetenskapliga expeditioner för att studera muslimsk kultur. Det fanns även en grupp turkiska soldater som beviljades religionsfrihet och betraktas som den första permanenta muslimska församlingen i Sverige.

Muslimska invandring till Sverige

Invandring har spelat en stor roll i ökningen av antalet muslimer i Sverige. Från 1980-talet och framåt har det kommit muslimer från olika länder till Sverige, inklusive Bosnien-Hercegovina, Iran, Irak, Turkiet, Libanon, Somalia och Kosovo/Albanien. Sedan flyktingkrisen 2015 har det kommit ett stort antal asylsökande från muslimskt dominerade länder som Syrien, Afghanistan och Irak.

Islamiska Riktningar och Strömningar i Sverige

Det finns olika inriktningar bland muslimer i Sverige, inklusive sunni, shia, ahmadiyya och olika sufiordnar. Det finns också internationella politiska, teologiska och ideologiska strömningar bland muslimer i Sverige. Dessa olika riktningar och strömningar bidrar till en mångfald av islamiska uttryck och praxis inom det svenska samhället.

Statistik och Uppskattningar

Att bestämma det exakta antalet muslimer i Sverige är en utmaning. Ingen religionsstatistik har förts sedan 1930-talet och många muslimer kan vara sekulära eller inte vara aktiva i trossamfund. Enligt en studie uppskattades det år 2020 finnas drygt 207 000 deltagare i Islamiska församlingar med statsbidrag, jämfört med cirka 110 000 år 2010. Enligt en rapport från Svenska myndigheten för stöd till trossamfund, fanns det 200 445 muslimer i Sverige som regelbundet utövade sin religion. Denna siffra baserades på de som var registrerade hos islamiska församlingar.

Moskéer i Sverige

Moskéer spelar en central roll i det muslimska samhället i Sverige. Den första moskén i Sverige var Nasir-moskén, byggd 1976 i Göteborg av Ahmadiyya-rörelsen. Den följdes av Malmö-moskén 1984 och senare Uppsala-moskén 1995. Fler moskéer byggdes under 2000-talet, inklusive Stockholm-moskén (2000) och Fittja-moskén (färdigställd 2007), bland andra.

Muslimer i Sverige Idag

Idag är muslimer en integrerad del av det svenska samhället, med bidrag inom en rad olika områden, från vetenskap och teknik till konst och kultur. Men det finns fortfarande utmaningar, inklusive diskriminering och missförstånd om islam. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att främja förståelse och acceptans av alla religioner och kulturer i Sverige.

Avslutning

Så, hur många muslimer finns det i Sverige? Siffrorna varierar, men enligt de senaste uppskattningarna finns det mellan 200 000 och 810 000 muslimer i Sverige. Dessa siffror representerar en mångfald av bakgrunder, kulturer och traditioner, vilket bidrar till det rika kulturella landskapet i Sverige. Medan det finns utmaningar, finns det också många möjligheter för fortsatt dialog och förståelse mellan olika religiösa och kulturella grupper i Sverige.

Vanliga frågor och svar

I den här FAQ-sektionen kommer vi att svara på några av de mest ställda frågorna om hur många muslimer det finns i Sverige. Informationen är baserad på tillgängliga data och historiska fakta om islam i Sverige.

Hur många muslimer finns det i Sverige?

Enligt uppskattningar från 2017 identifierar sig omkring 810 000 personer i Sverige som muslimer. Detta utgör cirka 8,0 procent av Sveriges befolkning vid den tiden.

Hur många av Sveriges muslimer är praktiserande?

Ungefär en tredjedel av de som identifierar sig som muslimer i Sverige anses vara praktiserande.

Vilka är de största muslimska grupperna i Sverige?

Det finns muslimer från olika länder i Sverige, inklusive Bosnien-Hercegovina, Iran, Irak, Turkiet, Libanon, Somalia och Kosovo/Albanien. Sedan flyktingkrisen 2015 har det också kommit ett stort antal asylsökande från muslimskt dominerade länder som Syrien, Afghanistan och Irak.

Vilka olika inriktningar finns bland muslimer i Sverige?

Det finns olika inriktningar bland muslimer i Sverige, inklusive sunni, shia, ahmadiyya och olika sufiordnar.

När byggdes den första moskén i Sverige?

Den första moskén i Sverige, Nasirmoskén, byggdes 1976 i Göteborg.