Hur många dog i andra världskriget? En noggrann titt på siffrorna

Skriven av: Jessica Larsson

Andra världskriget var det dödligaste militära konflikten i historien. Uppskattningsvis dog totalt 70-85 miljoner människor, vilket motsvarar cirka 3% av jordens befolkning på 2,3 miljarder år 1940. Men hur många dog i andra världskriget exakt? I denna artikel ska vi ta en noggrann titt på siffrorna.

Krigets dödliga konsekvenser

Direkt dödsfall orsakade av kriget (inklusive militära och civila dödsfall) uppskattas vara mellan 50-56 miljoner, med ytterligare 19-28 miljoner dödsfall på grund av krigsrelaterade sjukdomar och svält. Civila dödsfall uppgick till 50-55 miljoner och militära dödsfall från alla orsaker uppgick till 21-25 miljoner, inklusive dödsfall i fångenskap av cirka 5 miljoner krigsfångar.

Mer än hälften av det totala antalet offer utgjordes av de döda i Kina och Sovjetunionen. Det finns detaljerade tabeller som visar antalet döda i varje land och statistik om antalet sårade soldater när det är tillgängligt.

Land för land: Förlusterna i detalj

Nyligen forskning har reviderat uppskattningarna av Sovjetunionens förluster under kriget, med enligt ryska regeringsuppgifter nu 26,6 miljoner döda inom efterkrigets gränser, inklusive 8-9 miljoner på grund av svält och sjukdom. Andra uppskattningar inkluderar 5,6-5,8 miljoner döda i Polen, 5,3 miljoner döda i Tyskland och 20 miljoner döda i Kina.

Det finns även uppskattningar om att 7-10 miljoner människor dog i de holländska, brittiska, franska och amerikanska kolonierna i Syd- och Sydostasien, främst på grund av krigsrelaterad svält.

Kontroverser och debatter kring dödstalen

Det finns dock kontroverser kring uppskattningar av antalet döda och sårade under kriget, och olika källor ger olika siffror. Under andra världskriget dog omkring 55 till 60 miljoner människor, inklusive både soldater och civila.

Många civila dog på grund av förföljelse på grund av politiska åsikter, religiös övertygelse eller etnicitet. Sovjetunionen hade också miljontals dödsfall under kriget. Bombningar av städer, belägringar, uthungring, sjunkna flyktingfartyg, vinterkyla, straffläger och tvångsutdrivningar efter kriget var några av de orsaker till civila dödsfall.

Avslutande reflektion: Andra världskrigets påverkan idag

Andra världskrigets omfattande förluster har lämnat djupa spår i världshistorien och påverkar fortfarande världen idag. Det är svårt att exakt svara på frågan ”hur många dog i andra världskriget” på grund av de många faktorer som bidrar till dödstalen, inklusive krigsrelaterade sjukdomar och svält, samt politisk och religiös förföljelse.

Men en sak är säker: varje dödsfall var en tragedi, och vi bör aldrig glömma de miljontals människor som förlorade sina liv i denna förödande konflikt. Genom att minnas och lära av historien kan vi arbeta för en fredligare och mer rättvis värld.

Vanliga frågor och svar

Det är svårt att greppa den enorma förlusten av liv som skedde under andra världskriget. Med uppskattningar på mellan 70 och 85 miljoner döda, var detta den dödligaste militära konflikten i historien. Här svarar vi på några vanliga frågor om antalet döda under andra världskriget.

Hur många dog totalt i andra världskriget?

Uppskattningsvis dog totalt 70-85 miljoner människor under andra världskriget, vilket motsvarar cirka 3% av jordens befolkning på 2,3 miljarder år 1940.

Hur många civila och militära dödsfall orsakades direkt av kriget?

Direkt dödsfall orsakade av kriget (inklusive militära och civila dödsfall) uppskattas vara mellan 50-56 miljoner, med ytterligare 19-28 miljoner dödsfall på grund av krigsrelaterade sjukdomar och svält. Civila dödsfall uppgick till 50-55 miljoner och militära dödsfall från alla orsaker uppgick till 21-25 miljoner.

Vilka länder hade flest dödsfall under andra världskriget?

Mer än hälften av det totala antalet offer utgjordes av de döda i Kina och Sovjetunionen. Sovjetunionens förluster under kriget var enligt ryska regeringsuppgifter nu 26,6 miljoner döda. Andra uppskattningar inkluderar 5,6-5,8 miljoner döda i Polen, 5,3 miljoner döda i Tyskland och 20 miljoner döda i Kina.

Hur många dog i olika länder under kriget?

Här är en lista över antalet dödade i olika länder under kriget:

  • Tyskland: 3 200 000 soldater, 2 100 000 civila, 170 000 judar
  • Sovjetunionen: 13 600 000 soldater, 6 000 000 civila, 1 000 000 judar
  • Polen: 100 000 soldater, 2 500 000 civila, 3 000 000 judar
  • USA: 170 000 soldater
  • Japan: 1 700 000 soldater, 360 000 civila
  • Storbritannien: 678 000 soldater, 60 000 civila
  • Frankrike: 250 000 soldater, 270 000 civila, 80 000 judar
  • Italien: 330 000 soldater, 70 000 civila, 10 000 judar
  • Jugoslavien: 300 000 soldater, 1 300 000 civila, 60 000 judar, 180 000 folktyskar
  • Ungern: 350 000 soldater, 450 000 civila, 460 000 judar, 90 000 folktyskar

Är det kontroverser kring uppskattningar av antalet döda och sårade under kriget?

Ja, det finns kontroverser kring uppskattningar av antalet döda och sårade under kriget, och olika källor ger olika siffror.