Hur många har dött i Ukraina? En aktuell titt på siffrorna

Skriven av: Jessica Larsson

Det är en fråga som många ställer sig: hur många har dött i Ukraina? Konflikten i Ukraina har pågått i över ett år och har lämnat tusentals döda och skadade i sitt spår. Det är dock svårt att få en exakt siffra på antalet döda, eftersom både Ukraina och Ryssland har varit förtegna om sina förluster.

Ukrainas president uttalande och officiella siffror

Ukrainas president har uttalat att mellan 50 och 100 ukrainska soldater dödas per dag, vilket skulle innebära minst 11 000 döda soldater. Detta är dock bara en uppskattning, och den verkliga siffran kan vara mycket högre. En skylt i Kiev som säger ”ukrainare dödade av Putin” listar siffran 11 067, men detta är ännu inte officiella siffror och bara ett minimum baserat på uppgifter från anhöriga.

Rysslands officiella siffror och svårigheter med att fastställa antalet döda

Ryssland har rapporterat att drygt 6 000 egna soldater har dödats i konflikten. Detta är dock en siffra som många ifrågasätter, eftersom det har varit svårt att kartlägga antalet döda soldater. Oberoende ryska medier har försökt sammanställa listor som varierar från drygt 6 000 till 60 000 döda.

Ukrainska motoffensiven och dess konsekvenser

Under den ukrainska motoffensiven har de ryska dödsoffren varit betydligt fler än de ukrainska. Detta har lett till stora materiella förluster och brist på medicinsk vård på frontlinjen. Det finns oro för att Ukraina har blivit försiktig med att pressa framåt med sin motoffensiv på grund av rädsla för stora förluster.

Amerikanska tjänstemäns uppskattningar och varningar

Enligt amerikanska tjänstemän har nästan en halv miljon ukrainska och ryska trupper dödats eller skadats sedan kriget i Ukraina började för 18 månader sedan. De varnar dock för att det är svårt att uppskatta antalet offer eftersom Ryssland tros underskatta sina egna döda och skadade, och Ukraina inte offentliggör officiella siffror.

Jämförelse med andra konflikter och krig

Antalet döda och skadade i kriget överstiger redan antalet amerikanska trupper som dog under Vietnamkriget och antalet afghanska säkerhetsstyrkor som dödades under hela kriget i Afghanistan. Detta visar den enorma skalan av konflikten och de tragiska förlusterna som både Ukraina och Ryssland har lidit.

Ukrainas och Rysslands trupper och förluster

Ukraina har cirka 500 000 trupper medan Ryssland har nästan tre gånger så många. Enligt uppskattningar har Ukraina lidit nära 70 000 döda och 100 000 till 120 000 skadade, medan Ryssland har haft närmare 120 000 döda och 170 000 till 180 000 skadade.

Slutsats och reflektion över huvudnyckelordet

Så, hur många har dött i Ukraina? Det är en fråga som är svår att besvara med säkerhet. Uppskattningarna varierar kraftigt, och både Ukraina och Ryssland har varit förtegna om sina förluster. Det som är klart är att konflikten har lett till enorma förluster på båda sidor, och att antalet döda och skadade överstiger redan antalet amerikanska trupper som dog under Vietnamkriget och antalet afghanska säkerhetsstyrkor som dödades under hela kriget i Afghanistan. Det är en tragisk situation som påminner oss om de fruktansvärda konsekvenserna av krig.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att diskutera några av de vanligaste frågorna som rör antalet dödsfall i Ukraina. Dessa frågor och svar är baserade på uppgifter från både ukrainska och ryska källor, samt internationella rapporter.

Hur många ukrainska soldater har dött?

Enligt Ukrainas president dör mellan 50 och 100 ukrainska soldater varje dag. Detta skulle innebära minst 11 000 döda soldater.

Vad är den officiella siffran för döda ryska soldater?

Den senaste officiella siffran från Ryssland är att drygt 6 000 egna soldater har dödats. Dock har oberoende ryska medier försökt sammanställa listor som varierar från drygt 6 000 till 60 000 döda.

Vad är det totala antalet döda och skadade i kriget?

Enligt amerikanska tjänstemän har nästan en halv miljon ukrainska och ryska trupper dödats eller skadats sedan kriget i Ukraina började för 18 månader sedan. Det finns dock varierande uppskattningar inom den amerikanska regeringen, delvis på grund av Ukrainas ovilja att offentliggöra sina förluster.

Hur många ukrainska och ryska trupper har dött eller skadats enligt uppskattningar?

Enligt uppskattningar har Ukraina lidit nära 70 000 döda och 100 000 till 120 000 skadade, medan Ryssland har haft närmare 120 000 döda och 170 000 till 180 000 skadade.

Hur har kriget påverkat Ukraina och Ryssland bortom de mänskliga förlusterna?

Kriget har resulterat i stora materiella förluster och en brist på medicinsk vård på frontlinjen. Det finns också oro för att Ukraina har blivit försiktig med att pressa framåt med sin motoffensiv på grund av rädsla för stora förluster.