Hur många bor i Stockholm? En uppdaterad siffra för 2022!

Skriven av: Jessica Larsson

Stockholm, Sveriges och Skandinaviens mest folkrika stad, är hem för över 1,7 miljoner människor. Men hur många bor egentligen i Stockholm? Låt oss dyka djupare in i detta ämne och utforska stadens befolkning, dess tillväxt och demografi.

Stockholms befolkning genom tiderna – En tillbakablick

Stockholm har en lång och rik historia som sträcker sig tillbaka till 1200-talet. Staden har under åren sett en stadig befolkningstillväxt. År 1950 hade Stockholm en befolkning på 741 082 invånare. Denna siffra har mer än fördubblats och år 2023 beräknas befolkningen vara 1,7 miljoner. Denna tillväxt representerar en årlig förändring på 1,25%.

Stockholms befolkningstäthet – En analys

Stockholm är inte bara Sveriges största stad till ytan, utan också den mest tätbefolkade. År 2016 var befolkningen i Stockholm uppskattad till 910 000, vilket ger en befolkningstäthet på 4 800 personer per kvadratkilometer. Detta är en av de högsta befolkningstätheterna i världen. Stockholms storstadsområde, som inkluderar 26 kommuner, har en befolkning på över 2,2 miljoner.

Stockholms storlek i förhållande till Sverige

Stockholm står för 22% av Sveriges totala befolkning, vilket gör staden till en viktig del av landets demografi och ekonomi. Staden sträcker sig över 188 kvadratkilometer, medan storstadsområdet sträcker sig över 6 519 kvadratkilometer.

Demografi i Stockholm – En mångkulturell stad

Stockholm är en mångkulturell stad med invånare från hela världen. Cirka 27% av Stockholms invånare är invandrare eller har en icke-svensk bakgrund. Detta är den högsta siffran bland nordiska städer. De största utländska grupperna är finländare, irakier och iranier. Denna mångfald har lett till en rik kulturell blandning, men har också medfört utmaningar i form av kulturella kollisioner, särskilt i invandrartäta områden.

Stockholms befolkningstillväxt – Framtidsutsikter

Stockholm förväntas fortsätta växa i framtiden. Det beräknas att staden kommer att nå en befolkning på 3 miljoner invånare år 2045, till stor del på grund av invandring från länder som Afghanistan och Syrien. Denna tillväxt kommer att kräva ytterligare förskolor och bostäder. Stockholms kommun förväntas nå en miljon invånare redan år 2019, tidigare än tidigare förutspått.

Utmaningar och möjligheter med Stockholms växande befolkning

Stockholms växande befolkning medför både utmaningar och möjligheter. En av de största utmaningarna är att tillgodose behovet av bostäder och infrastruktur. Samtidigt ger befolkningstillväxten möjligheter till ekonomisk tillväxt och kulturell mångfald.

Hur många bor i Stockholm – En reflektion över stadens framtid

Så, hur många bor i Stockholm? Med en befolkning på över 1,7 miljoner människor och en ständig tillväxt, är Stockholm en pulserande och dynamisk stad. Men med denna tillväxt kommer också utmaningar. Det är viktigt att staden fortsätter att utvecklas på ett hållbart sätt för att möta dessa utmaningar och säkerställa en ljus framtid för alla Stockholmare.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att svara på några vanliga frågor om Stockholms befolkning. Detta är en viktig aspekt att förstå staden, dess tillväxt, demografi och utmaningar det medför för integration och infrastrukturutveckling.

Hur många bor i Stockholm 2023?

Det uppskattas att Stockholms befolkning kommer att vara 1,700,066 år 2023.

Hur har Stockholms befolkning förändrats över tid?

Stockholms befolkning har vuxit stadigt över tid. År 1950 var befolkningen 741,082 och den har vuxit med 21,016 det senaste året, vilket representerar en årlig förändring på 1.25%.

Vad är befolkningstätheten i Stockholm?

Befolkningstätheten i Stockholm är 4,800 personer per kvadratkilometer eller 13,000 per kvadratmil. Stockholms storstadsområde har 26 kommuner med en befolkning på över 2.2 miljoner.

Hur stor andel av Sveriges befolkning bor i Stockholm?

Stockholm står för 22% av Sveriges totala befolkning.

Vilka är de största invandrargrupperna i Stockholm?

Cirka 27% av stockholmarna är invandrare eller av icke-svensk bakgrund. De största utlandsfödda grupperna är finländare, irakier och iranier.