Hur många bor i Sverige? En Aktuell Överblick över Befolkningen

Skriven av: Jessica Larsson

Enligt de senaste uppskattningarna från FN bor det 10 628 741 människor i Sverige. Men hur fördelas dessa människor över landet, vilka är de största städerna, och hur ser befolkningens ålder och livslängd ut? I den här artikeln kommer vi att undersöka dessa frågor och ge en aktuell överblick över Sveriges befolkning.

En överblick över Sveriges befolkning

Sverige är ett land med en befolkning som ständigt förändras. År 2023 beräknas Sveriges befolkning vara 10 612 086 personer. Sverige rankas som nummer 87 i listan över länder efter befolkning. Detta kan tyckas vara en relativt liten siffra jämfört med världens mest befolkade länder, men det är viktigt att komma ihåg att Sverige är ett relativt litet land till ytan.

Befolkningstäthet och urbanisering i Sverige

Befolkningstätheten i Sverige är 26 personer per kvadratkilometer, vilket är lågt jämfört med många andra länder. Men det är viktigt att notera att befolkningen är ojämnt fördelad över landet. En stor del av befolkningen, 86,3%, bor i städer, vilket visar på en hög grad av urbanisering.

De största städerna i Sverige

De största städerna i Sverige är Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm, som är Sveriges huvudstad, har en befolkning på 1 515 017. Göteborg, Sveriges andra största stad, har 572 799 invånare och Malmö, den tredje största staden, har 301 706 invånare. Dessa tre städer utgör ett viktigt centrum för Sveriges ekonomi, kultur och politik.

Genomsnittlig ålder och livslängd i Sverige

Den genomsnittliga åldern i Sverige är 39,7 år. Detta är högre än världsgenomsnittet, vilket indikerar en relativt hög levnadsstandard och tillgång till god hälso- och sjukvård. Livslängden i Sverige är 83,65 år, vilket är en av de högsta i världen. Detta är ett tydligt tecken på att Sverige är ett land med hög livskvalitet.

Spädbarnsdödligheten i Sverige

Spädbarnsdödligheten i Sverige är 1,8 per 1 000 levande födslar. Detta är en av de lägsta siffrorna i världen, vilket återspeglar Sveriges starka hälso- och sjukvårdssystem och dess engagemang för att skydda och främja barns hälsa.

Framtida befolkningsprognoser för Sverige

Framtida befolkningsprognoser visar att år 2025 förväntas Sveriges befolkning vara 10 733 867 personer och år 2030 förväntas den vara 11 007 228 personer. Dessa siffror visar på en stadig tillväxt av befolkningen, men också på de utmaningar som detta kan medföra, såsom behovet av mer bostäder, skolor och sjukhus.

Folk- och bostadsräkningar i Sverige

För att få en heltäckande bild av personer och bostäder genomför SCB regelbundet folk- och bostadsräkningar i Sverige. Det innebär att man räknar alla folkbokförda personer och bostäder i landet. Skatteverket har haft i uppdrag att föreslå metoder för att förbättra folkbokföringen genom folkräkning.

Census 2021 och dess betydelse för Sverige

Census 2021 är pågående och är en registerbaserad folk- och bostadsräkning där SCB samlar in uppgifter om hushåll, boende och bostäder. Alla EU:s medlemsländer är skyldiga att genomföra Census 2021 och senast mars 2024 ska data levereras till Eurostat. Sveriges Census baseras helt på register och referenstidpunkten är 31 december 2021. Denna räkning är viktig för att ge en uppdaterad och exakt bild av befolkningen och dess boendeförhållanden.

Reflektion över hur många som bor i Sverige och dess betydelse

Att förstå hur många som bor i Sverige och hur befolkningen är fördelad över landet är viktigt för att kunna planera och genomföra effektiva politiska och ekonomiska strategier. Befolkningsdata ger oss också insikt i landets sociala och kulturella dynamik och hjälper oss att förstå de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför. Oavsett om det gäller att planera för framtidens skolor, sjukhus eller bostäder, är kunskapen om hur många som bor i Sverige och hur de bor av central betydelse.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att svara på några vanliga frågor om befolkningen i Sverige. Dessa frågor och svar är baserade på de senaste uppskattningarna från FN och Worldometer, samt data från SCB och Skatteverket.

Hur många bor i Sverige just nu?

Den nuvarande befolkningen i Sverige är 10 628 741 människor enligt de senaste uppskattningarna från FN.

Vad är den förväntade befolkningen i Sverige år 2023?

År 2023 beräknas Sveriges befolkning vara 10 612 086 personer.

Vilka är de största städerna i Sverige?

De största städerna i Sverige är Stockholm med en befolkning på 1 515 017, Göteborg med 572 799 invånare och Malmö med 301 706 invånare.

Vad är den genomsnittliga åldern i Sverige?

Den genomsnittliga åldern i Sverige är 39,7 år.

Hur utförs folkräkningar i Sverige?

För att få en heltäckande bild av personer och bostäder genomför SCB regelbundet folk- och bostadsräkningar i Sverige. Det innebär att man räknar alla folkbokförda personer och bostäder i landet. Census 2021 är pågående och är en registerbaserad folk- och bostadsräkning där SCB samlar in uppgifter om hushåll, boende och bostäder.