Hur många kommuner finns det i Sverige? En fullständig guide till Sveriges administrativa indelning

Skriven av: Jessica Larsson

I Sverige finns det 290 kommuner. Denna siffra har varit konstant sedan 1 januari 2013. Kommunerna i Sverige varierar stort i storlek, både när det gäller yta och befolkning. Men vad innebär det egentligen att vara en kommun i Sverige? Låt oss dyka djupare in i ämnet.

En översikt över Sveriges kommuner

I Sverige är kommunerna den lägsta administrativa nivån, direkt under staten och länen. Varje kommun har ansvar för en mängd olika tjänster och funktioner, inklusive utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och infrastruktur.

Kommunerna i Sverige varierar stort i storlek, från de stora stadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, till små landsbygdskommuner som Bjurholm och Sorsele. Den totala ytan för Sveriges kommuner är 1 511 929 kvadratkilometer, vilket inkluderar både land- och havsvattenareal.

Befolkningsdynamik i Sveriges kommuner

Befolkningen i Sveriges kommuner varierar också kraftigt. Den mest befolkade kommunen är Stockholm, med en befolkning på 1 348 260 invånare. Göteborgs kommun är den näst största kommunen med en befolkning på 601 130 invånare.

Å andra sidan är den minst befolkade kommunen Bjurholms kommun, med endast 2 363 invånare. Befolkningstätheten varierar också mellan kommunerna, med den högsta tätheten i Danderyds kommun med 3 265 invånare per kvadratkilometer land, och den lägsta i Gotlands kommun med 19 invånare per kvadratkilometer land.

Geografisk fördelning av Sveriges kommuner

Geografiskt sett sträcker sig Sveriges kommuner från norr till söder, från kust till kust. Den största kommunen i Sverige är Gotlands kommun, med en yta på 15 241 kvadratkilometer. Den minsta kommunen är Danderyds kommun, med en yta på endast 32 kvadratkilometer.

Centralorter och länstillhörighet i Sveriges kommuner

Varje kommun i Sverige har en centralort, vilket är den ort där kommunens administrativa huvudkontor ligger. För de flesta kommuner är det också den största tätorten. Varje kommun tillhör också ett län, som är den högre administrativa nivån. Länen har ansvar för bland annat sjukvård och regional utveckling.

Sveriges största och minsta kommuner

Som nämnt tidigare är den största kommunen i Sverige, mätt i yta, Gotlands kommun. Den minsta kommunen är Danderyds kommun. När det gäller befolkning är Stockholm den största kommunen, medan den minsta kommunen är Bjurholms kommun.

Befolkningstäthet i Sveriges kommuner

Befolkningstätheten i Sveriges kommuner varierar kraftigt. Den kommun som har högst befolkningstäthet är Danderyds kommun, med 3 265 invånare per kvadratkilometer land. Den kommun som har lägst befolkningstäthet är Gotlands kommun, med endast 19 invånare per kvadratkilometer land.

Total areal för varje kommun i Sverige

Den totala arealen för varje kommun i Sverige inkluderar både land- och havsvattenareal. Den största kommunen, Gotlands kommun, har en total yta på 15 241 kvadratkilometer, medan den minsta kommunen, Danderyds kommun, har en yta på endast 32 kvadratkilometer.

Så, hur många kommuner finns det i Sverige? Svaret är 290. Dessa kommuner varierar stort i storlek och befolkning, men alla spelar en viktig roll i det svenska samhället. De tillhandahåller viktiga tjänster och funktioner för sina invånare, och bidrar till Sveriges kulturella och geografiska mångfald.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att diskutera om antalet kommuner i Sverige. Vi kommer att basera våra svar på data och fakta om Sveriges kommuner för att ge en översikt och insikt i befolkningstätheten och den geografiska fördelningen av kommunerna.

Hur många kommuner finns det i Sverige?

Enligt Wikipedia finns det 290 kommuner i Sverige. Denna statistik är från 1 januari 2013.

Vilken är den största kommunen i Sverige?

Den största kommunen i Sverige är Gotlands kommun med en yta på 15 241 kvadratkilometer.

Vilken är den minsta kommunen i Sverige?

Den minsta kommunen i Sverige är Danderyds kommun med en yta på endast 32 kvadratkilometer.

Vilken kommun har den högsta befolkningstätheten?

Befolkningstätheten varierar mellan kommunerna, med den högsta tätheten i Danderyds kommun med 3 265 invånare per kvadratkilometer land.

Vilken kommun har den lägsta befolkningstätheten?

Gotlands kommun har den lägsta befolkningstätheten med 19 invånare per kvadratkilometer land. För att förstå hur många invånare Sverige har i sin helhet, kan det vara intressant att jämföra dessa siffror med landets totala befolkning.