Hur många föräldradagar får man? En konkret guide för nyblivna föräldrar

Skriven av: Jessica Larsson

Hur många föräldradagar får man egentligen? Detta är en fråga som ställs av många nyblivna föräldrar. Svaret är att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. De första 180 dagarna måste vara dagar på sjukpenningnivå. Efter 180 dagar kan man även ta ut dagar på lägstanivå. För två föräldrar som delar på dagarna, baseras ersättningen på den inkomst man har i 390 dagar och de återstående 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.

Föräldrapenning – En översikt

Föräldrapenning är en ersättning som betalas ut till föräldrar för att ge dem möjlighet att vara lediga från arbete för att ta hand om sitt barn. Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. De första 180 dagarna måste vara dagar på sjukpenningnivå. Detta innebär att man får upp till knappt 80% av sin inkomst, men maximalt 1 116 kronor per dag. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste man ha haft en årsinkomst på minst 85 000 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen.

För två föräldrar som delar på dagarna, baseras ersättningen på den inkomst man har i 390 dagar och de återstående 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag. För barn födda 2014 eller senare får varje förälder 195 dagar på sjukpenningnivå och 45 dagar på lägstanivå. Det går att föra över dagar mellan föräldrarna, men vissa dagar är reserverade och kan inte föras över. Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dag, upp till 30 dubbeldagar.

Föräldradagar och ensam vårdnad

Om man har ensam vårdnad om barnet har man rätt till alla 480 dagarna. Detta innebär att man som ensamstående förälder har rätt till samma antal dagar som två föräldrar tillsammans. Man har alltså rätt att ta ut alla dagar själv, men man kan också välja att dela dagarna med den andra föräldern om man vill det.

Föräldradagar vid flera barn

Om man har fler än ett barn ökar antalet föräldradagar. Vid flera barn får man extra dagar med föräldrapenning. Detta innebär att man får ytterligare 480 dagar för varje barn man har. Detta gäller oavsett om barnen är tvillingar eller om de är födda vid olika tillfällen.

Föräldrapenning och inkomst

Föräldrapenning baseras på inkomst. Man kan få upp till knappt 80% av sin inkomst, men maximalt 1 116 kronor per dag. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste man ha haft en årsinkomst på minst 85 000 kronor i minst 240 dagar i följd före den beräknade förlossningen. Detta innebär att man måste ha arbetat och haft en viss inkomst under en viss tid innan man kan få föräldrapenning på sjukpenningnivå.

Custody X Change – Ett verktyg för att beräkna föräldratid

Custody X Change är en programvara som hjälper föräldrar att beräkna sin föräldratid. Programvaran ger exakta siffror för föräldratid för varje period, både förflutna och framtida. Detta kan vara till stor hjälp vid förhandlingar, domstolsbeslut och för att beräkna barnbidrag. En exakt siffra för föräldratid kan påverka barnbidraget med tusentals kronor per år.

Programvaran kan anpassas efter individuella behov, till exempel genom att räkna timmar eller övernattningar och tilldela färger för varje förälder i rapporterna. Det finns också möjlighet att markera tredjeparts tid, till exempel tid som barnet tillbringar i skolan eller hos mor- eller farföräldrar, för att ta bort den från föräldratidsberäkningarna. Programvaran kan även beräkna faktisk föräldratid, det vill säga tid då föräldrarna avviker från den planerade tidsschemat.

Kundrecensioner av Custody X Change

Det finns positiva kundrecensioner som rekommenderar Custody X Change. Många föräldrar berättar att programvaran sparar tid och hjälper till att skapa en rättvis föräldratidsplan. Programvaran kan användas för att skapa olika typer av föräldratidsscheman, inklusive långdistansscheman, scheman med tredje part och scheman för helgdagar och sommarlov.

Slutord – Hur många föräldradagar får man och hur kan Custody X Change hjälpa?

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att man får 480 föräldradagar per barn. Hur många föräldradagar man får kan dock variera beroende på om man har ensam vårdnad eller om man har flera barn. Custody X Change kan vara ett användbart verktyg för att beräkna föräldratid och kan hjälpa föräldrar att få en överblick över sin föräldratid. Detta kan vara till stor hjälp vid förhandlingar, domstolsbeslut och för att beräkna barnbidrag.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att svara på några vanliga frågor om hur många föräldradagar man får. Denna information är baserad på regler och riktlinjer för föräldrapenning i Sverige och kan vara till hjälp för föräldrar som vill planera sin föräldraledighet.

Hur många föräldradagar får man för ett barn?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn.

Måste alla dagar tas ut på sjukpenningnivå?

Nej, de första 180 dagarna måste vara dagar på sjukpenningnivå, men efter dessa dagar kan man även ta ut dagar på lägstanivå.

Hur fungerar det om två föräldrar delar på dagarna?

För två föräldrar som delar på dagarna, baseras ersättningen på den inkomst man har i 390 dagar och de återstående 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag.

Kan man föra över dagar mellan föräldrarna?

Ja, det går att föra över dagar mellan föräldrarna, men vissa dagar är reserverade och kan inte föras över.

Hur länge kan man ta ut föräldrapenning?

Föräldrapenning kan tas ut till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan.