Hur fungerar pantbrev egentligen? En klarläggande guide för nyfikna hemköpare

Skriven av: Jessica Larsson

När man står inför köpet av en fastighet dyker ofta termen pantbrev upp. Men hur fungerar pantbrev egentligen? Denna guide är tänkt att ge dig en klarare bild av vad pantbrev är och vilken roll de spelar i samband med fastighetsaffärer.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett juridiskt dokument som representerar en säkerhet för ett lån som tas med fast egendom som säkerhet. När du köper en fastighet och inte betalar hela köpesumman kontant, behöver du vanligtvis ta ett lån. Pantbrevet är då bankens säkerhet för att lånet ska bli återbetalt. Det är ett bevis på att det finns en skuld som är kopplad till fastigheten.

Pantbrevets roll i fastighetsköp

Pantbrevet är central i fastighetsköpet eftersom det är det som gör det möjligt för köparen att finansiera köpet genom lån. När en fastighet säljs och det finns befintliga pantbrev, överförs dessa till den nya ägaren. Om det inte finns tillräckligt med pantbrev för att täcka lånebeloppet, måste nya pantbrev utfärdas.

Kostnaden för pantbrev

Kostnaden för pantbrev består av två delar: uppläggningsavgift och stämpelskatt. Uppläggningsavgiften är en administrativ kostnad som banken tar ut för att utfärda pantbrevet. Stämpelskatten är en statlig avgift som beräknas på pantbrevets belopp och är för närvarande 2% för privatpersoner och 4% för juridiska personer.

Processen för att ansöka om pantbrev

För att ansöka om ett pantbrev vänder du dig till en bank eller ett kreditinstitut. Banken gör en bedömning av din ekonomiska situation och fastighetens värde. Om lånet beviljas, upprättas ett pantbrev som registreras hos Lantmäteriet. Det är viktigt att notera att pantbrevet är knutet till fastigheten och inte till personen som tar lånet.

Pantbrev vid köp och försäljning av fastighet

Vid försäljning av en fastighet övergår pantbreven till den nya ägaren. Det är köparens ansvar att kontrollera att pantbreven stämmer överens med det totala lånebeloppet. Om pantbreven inte täcker hela lånebeloppet måste nya pantbrev skapas, vilket innebär ytterligare kostnader. För att förstå hur ränteavdrag fungerar och dess påverkan på din privatekonomi är också viktigt i detta sammanhang.

Skillnaden mellan pantbrev för hus och bostadsrätter

För hus gäller att pantbrevet är knutet till den fysiska fastigheten. I en bostadsrättsförening finns inte pantbrev i samma form eftersom bostadsrätten inte är en fastighet utan en andel i föreningen. Istället används upplåtelseavtal och medlemskap i föreningen som säkerhet för lånet.

Exempel från verkligheten: Pantbrev i praktiken

Ett konkret exempel kan vara när Anna och Erik köper ett hus för 3 miljoner kronor. De har 600 000 kronor i kontantinsats och behöver låna 2,4 miljoner kronor. Det finns redan pantbrev utfärdade på fastigheten på totalt 2 miljoner kronor. De behöver då ansöka om ytterligare pantbrev på 400 000 kronor för att täcka hela lånebeloppet.

Avslutande tips: Att tänka på när du hanterar pantbrev

När du hanterar pantbrev är det viktigt att du är noggrann med att kontrollera att alla siffror och uppgifter stämmer. Var medveten om de kostnader som tillkommer och se till att du har en god överblick över hela processen. Att förstå hur pantbrev fungerar är en nyckelkomponent i att göra välgrundade beslut vid fastighetsköp.

Vanliga frågor och svar

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om hur pantbrev fungerar. Dessa svar kommer att hjälpa dig att förstå vad ett pantbrev är, hur det används och vad det kan kosta.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet när du tar ett bolån för att köpa ett hus. Pantbrevet är knutet till en specifik fastighet och tas över av den nya ägaren när huset säljs.

Hur mycket kostar ett pantbrev?

Pantbrevet kostar 2 procent av summan för ditt lån. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 procent av summan på pantbrevet, med en expeditionsavgift på 375 kronor och en administrativ kostnad på 750 kronor.

Vad händer med pantbrevet när jag säljer mitt hus?

Pantbreven är knutna till fastigheten och tas över av den nya ägaren när huset säljs.

Behöver jag ett pantbrev om jag köper en bostadsrätt?

Nej, bostadsrätter behöver inte pantbrev. Pantbreven betalas i samband med tillträdet av din nya bostad.

Hur kan jag ansöka om ett pantbrev?

När du tar ett bolån hos Nordea hjälper de dig att ansöka om pantbrev.

Källa: Masterclass