Hur fungerar förmånsbil? En enkel guide till din förmånsfärd!

Skriven av: Jessica Larsson

Förmånsbil är ett begrepp som flitigt susar genom korridorerna på svenska företag. Men vad innebär det egentligen att ha en förmånsbil och hur påverkar det den anställdes vardag och plånbok? I denna guide tar vi ett grepp om förmånsbilens värld och navigerar genom regler, fördelar och allt däremellan.

Vad är en förmånsbil och vem kan nyttja den?

En förmånsbil är en bil som tillhandahålls av arbetsgivaren för både privat och tjänstemässigt bruk. Det är en form av löneförmån där den anställde får tillgång till en bil mot att ett förmånsvärde läggs till på lönen och beskattas. Konceptet är tilltalande för många eftersom det kan innebära en högre livskvalitet och enklare logistik i vardagen.

Förmånsbil är tillgänglig för anställda på alla nivåer, förutsatt att arbetsgivaren erbjuder detta som en del av anställningspaketet. Det är vanligast bland tjänstemän, säljare och konsulter som ofta är på väg i tjänsten.

Hur beräknas bilförmånen?

Bilförmånens värde beräknas utifrån bilens nypris och typ av bil. Skatteverket fastställer varje år en så kallad förmånsvärdegrundande prisbasbelopp som ligger till grund för beräkningen. Till detta läggs sedan en procentsats som varierar beroende på bilens miljöklass och ålder. Ju dyrare och nyare bil, desto högre blir förmånsvärdet.

För att göra det mer konkret kan man säga att förmånsvärdet består av två delar: ett grundbelopp och en rörlig del baserad på bilens pris. Den anställde betalar sedan skatt på detta värde som om det vore en del av lönen.

Miljöbilar som förmånsbilar – fördelar och vad man bör tänka på

Att välja en miljöbil som förmånsbil kommer med flera fördelar. Dels kan det handla om lägre förmånsvärde och därmed lägre skatt, men också om företagets image och hållbarhetstänk. Miljöbilar har ofta förmånligare skattevillkor och kan bidra till en grönare profil för företaget.

När man överväger en miljöbil som förmånsbil bör man dock tänka på tillgängligheten av laddinfrastruktur och bilens räckvidd. Det är viktigt att bilen passar för de resor som ska göras både i tjänsten och privat.

Drivmedelsförmån – vad innebär det för förmånsbilstagaren?

Utöver själva bilen kan arbetsgivaren även erbjuda drivmedelsförmån, vilket innebär att arbetsgivaren står för kostnaden för drivmedel till bilen, både i tjänsten och privat. Detta blir också en skattepliktig förmån som läggs på lönen.

För den anställde kan det vara en stor ekonomisk fördel, men det är viktigt att hålla koll på att all användning stämmer överens med de regler som finns för just drivmedelsförmån.

Vikten av att föra körjournal

För att kunna redovisa den privata och tjänstemässiga användningen av förmånsbilen korrekt är det viktigt att föra en noggrann körjournal. Detta är inte bara en hjälp i kontakten med Skatteverket, utan även för att få en överblick över bilens användning.

Körjournalen bör innehålla information om datum, sträcka, syfte och om resan är privat eller i tjänsten. Det finns digitala lösningar som förenklar detta arbete och ser till att allt blir korrekt dokumenterat.

Parkering och garageplats i relation till förmånsbilar

När man har en förmånsbil är det också viktigt att tänka på var bilen parkeras. Om arbetsgivaren tillhandahåller en parkeringsplats eller garageplats kan detta också räknas som en förmån och därmed bli skattepliktig.

Det är alltså klokt att reda ut vad som gäller för just din situation och hur det påverkar förmånsvärdet och den skatt som ska betalas.

Bostadsförmån och dess koppling till förmånsbil

I vissa fall kan en anställd även erbjudas bostadsförmån, vilket innebär att arbetsgivaren står för hela eller delar av kostnaden för bostaden. Om man har både bostadsförmån och förmånsbil är det viktigt att förstå hur dessa två förmåner påverkar varandra och den totala skattebördan.

Att välja rätt förmånsbil – tips och råd

Att välja rätt förmånsbil är inte alltid enkelt. Det gäller att balansera mellan personliga önskemål och ekonomiska aspekter. Tänk på att välja en bil som passar dina behov, men som också har ett rimligt förmånsvärde. Det kan vara värt att jämföra olika modeller och deras totala kostnad efter skatt.

Avslutande tips för att maximera nyttan med en förmånsbil

För att få ut det mesta av din förmånsbil, se till att du förstår alla regler och hur de påverkar dig. Planera dina resor smart och försök utnyttja bilens möjligheter fullt ut, både i tjänsten och privat. Och glöm inte bort att en förmånsbil inte bara är en transportlösning – det är en förmån som kan höja din livskvalitet.

Vanliga frågor och svar

I denna sektion kommer vi att besvara några vanliga frågor om hur förmånsbil fungerar. Vi kommer att täcka ämnen som beräkning av bilförmåner, miljövänliga bilar, drivmedelsförmåner, körjournaler och bostadsförmåner. Allt detta är relevant för att förstå hur förmåner med företagsbilar fungerar.

Hur beräknas bilförmånen?

Bilförmånen beräknas utifrån bilens pris inklusive moms och eventuella tillval. Faktorer som CO2-utsläpp, bränsleförbrukning och P11d-värdet (bilens värde inklusive moms och tillval, men exklusive registreringsavgift och vägtrafikskatt) tas också med i beräkningen.

Vad är fördelarna med miljöbilar?

Miljöbilar, som elbilar eller hybridbilar, kan minska BIK-skatten. De har lägre CO2-utsläpp och bränsleförbrukning, vilket gör dem till ett mer kostnadseffektivt alternativ för förmånsbilar.

Vad innebär drivmedelsförmån?

Drivmedelsförmån är den förmån du får om arbetsgivaren betalar för ditt bränsle. Denna förmån beräknas utifrån hur mycket bränsle du använder och vilken typ av bil du har.

Vad är en körjournal och varför behövs den?

En körjournal är en logg över alla resor du gör med din förmånsbil. Den används för att visa hur mycket bilen används privat och i tjänsten. Detta är viktigt för att kunna beräkna den korrekta förmånen.

Vad innebär bostadsförmån i samband med förmånsbil?

Bostadsförmån innebär att du får en förmån om du har tillgång till parkering eller garageplats genom ditt arbete. Denna förmån läggs till värdet av bilförmånen.

Källa: Moneyexpert