Graviditetstankar under Tiden: Kan man bli gravid när man har mens?

Skriven av: Jessica Larsson

Det är en vanlig frågeställning som många ställer sig: ”kan man bli gravid när man har mens?” Svaret är inte helt enkelt, men i korthet – ja, det är möjligt, även om sannolikheten varierar. Denna artikel syftar till att ge en grundlig förståelse för hur menstruationscykeln fungerar och hur den relaterar till möjligheten att bli gravid under menstruationen.

Menstruationscykelns faser

För att fullt ut förstå möjligheten att bli gravid under menstruationen, måste vi först ha kunskap om menstruationscykelns faser. En genomsnittlig cykel varar i ungefär 28 dagar, men det är inte ovanligt med cykler som varierar från 21 till 35 dagar. Cykeln delas in i fyra huvudfaser:

  • Menstruationsfasen: Detta är den blödande fasen som markerar starten på en ny cykel.
  • Follikelfasen: Under denna fas mognar ägg i äggstockarna, stimulerade av hormonet FSH (follikelstimulerande hormon).
  • Ägglossningsfasen: LH (luteiniserande hormon) når en topp och leder till att det mest mogna ägget släpps från äggstocken.
  • Lutealfasen: Efter ägglossningen bildas corpus luteum, som producerar progesteron för att förbereda livmoderslemhinnan för en eventuell graviditet.

Varje fas spelar en roll för kvinnans fertilitet och möjligheten att bli gravid.

Ägglossning och befruktning

Ägglossningen är central för graviditetsprocessen. Det är under denna korta period, vanligtvis mitt i cykeln, som ett ägg är mottagligt för befruktning. Om ägglossning sker tidigt i cykeln, eller om menstruationsblödningen varar längre än vanligt, kan det finnas en överlappning där samlag under menstruationen kan leda till graviditet. Spermier kan överleva i kvinnans kropp i upp till fem dagar, vilket ökar tidsfönstret för en möjlig befruktning.

Oregelbunden menstruation och dess effekter

Oregelbunden menstruation kan göra det svårt att förutse ägglossning och därmed öka risken för graviditet under menstruationen. Faktorer som stress, hormonella obalanser och vissa livsstilsval kan påverka cykelns regelbundenhet. För kvinnor med en oregelbunden cykel blir det svårare att använda kalendermetoden som preventivmedel, och risken för att oväntat bli gravid ökar.

Preventivmetoder och missuppfattningar

Det finns många preventivmetoder tillgängliga, men det råder även missuppfattningar. En vanlig missuppfattning är att menstruationen i sig är en tillförlitlig preventivmetod. Detta är inte fallet, särskilt inte för kvinnor med oregelbundna cykler. Användning av kondom, p-piller och andra preventivmedel är mer effektiva sätt att undvika graviditet.

Vikten av utbildning i reproduktiv hälsa

Utbildning om reproduktiv hälsa är avgörande för att minska osäkerheten kring menstruation och graviditet. Genom att öka kunskapen om hur kroppen fungerar kan individer fatta mer informerade beslut om sin sexuella hälsa. Det är också viktigt att kunna skilja mellan myter och vetenskapligt underbyggd information för att undvika oönskad graviditet och främja en sund reproduktiv hälsa.]