Hur många länder finns det i världen? En spännande översikt

Skriven av: Jessica Larsson

Världen är en fascinerande plats fylld med en rik mångfald av kulturer, traditioner och historia. Men hur många länder finns det egentligen i världen? Svaret på denna fråga är inte så enkelt som man kanske tror, men det mest accepterade svaret är att det finns 195 länder enligt FN, inklusive Vatikanstaten och Palestina som har observatörsstatus.

Ländernas fördelning över världen

Av de 195 länderna i världen är de fördelade på följande sätt i världsdelarna: 54 i Afrika, 48 i Asien, 44 i Europa, 33 i Latinamerika och Karibien, 14 i Oceanien och 2 i Nordamerika. Varje kontinent har sin egen unika blandning av länder, kulturer och folkgrupper, vilket bidrar till världens rika mångfald.

De mest och minst befolkade länderna

Indien och Kina är de två mest befolkade länderna i världen, medan Vatikanstaten är det minst befolkade landet. Dessa länder representerar ytterligheterna i befolkningstäthet och storlek, vilket illustrerar den breda variationen av länder som finns i världen.

Olika sätt att räkna antalet länder

Det finns olika sätt att räkna antalet länder i världen. Förutom FN:s lista över 195 länder, finns det andra källor som har olika sätt att räkna. Enligt ISO 3166, standarden för landskoder, finns det 249 länder i världen, medan CIA anser att det finns 267 länder i världen. USA erkänner 195 självständiga stater. Dessa siffror visar att det kan vara svårt att komma till en exakt siffra för hur många länder det finns i världen.

Länder med begränsad självständighet och icke-medlemsobservatörstater

Utöver de 195 länderna finns det också länder med begränsad självständighet och icke-medlemsobservatörstater, inklusive Vatikanstaten och Palestina. Dessa länder har inte fullständig suveränitet, men har ändå en viss grad av internationellt erkännande och självstyre.

Länder erkända av en stor del av världen men inte medlemmar i FN

Det finns också länder som är erkända av en stor del av världens länder men inte är medlemmar i FN, som Vatikanstaten och Taiwan. Dessa länder har en unik status på den internationella arenan och bidrar till den komplexa frågan om hur många länder det finns i världen.

Storbritannien och Frankrikes territorier

Storbritannien och Frankrike har olika områden under sitt styre som skulle kunna klassas som egna länder. Dessa territorier har ofta en viss grad av självstyre, men är inte fullständigt självständiga länder.

Hur antalet länder definieras inom olika sammanhang

Antalet länder kan också definieras på olika sätt beroende på sammanhanget. Till exempel inom fotbollssammanhang räknas vissa territorier och självstyrande regioner som egna ”länder”. Dessutom finns det olika själverkända mikronationer och länder som inte erkänns av FN eller andra internationella organisationer.

Att räkna antalet länder man har besökt som resenär kan också vara en utmaning, eftersom det finns olika klubbar och medlemskap med olika kriterier för detta. Vissa räknar bara självständiga stater, medan andra inkluderar territorier och självstyrande regioner.

Att svara på frågan ”hur många länder finns det i världen?” är inte en enkel uppgift. Det beror på hur man definierar ett ”land” och vilka kriterier man använder för att räkna dem. Men oavsett hur man räknar, är det klart att världen är en otroligt diversifierad och fascinerande plats, full av unika länder och kulturer att utforska och uppskatta.

Vanliga frågor och svar

I denna FAQ-sektion kommer vi att svara på några vanliga frågor om hur många länder det finns i världen. Vi kommer att basera våra svar på den mest aktuella informationen och ta upp olika perspektiv, inklusive FN:s, ISO:s och CIA:s syn på saken.

Hur många länder finns det i världen enligt FN?

Det finns totalt 195 länder i världen enligt FN. Av dessa är 193 medlemmar och 2 är icke-medlemsobservatörstater, nämligen Heliga stolen och Palestinska staten.

Vilka är de mest och minst befolkade länderna i världen?

Indien och Kina är de två mest befolkade länderna i världen, medan Vatikanstaten är det minst befolkade landet.

Hur många länder finns det i världen enligt ISO 3166?

Enligt ISO 3166, standarden för landskoder, finns det 249 länder i världen. Denna lista är dock inte helt utan kompromisser och frågetecken.

Hur många länder finns det i världen enligt CIA?

CIA anser att det finns 267 länder i världen.

Hur många länder erkänner USA?

USA erkänner 195 självständiga stater.