Hur hög feber kan man ha utan att det är dags att ringa doktorn?

Skriven av: Jessica Larsson

Feber är en indikation på att kroppen kämpar mot något, ofta en infektion. Men hur hög feber kan man ha innan det är dags att kontakta sjukvården? Generellt anses en kroppstemperatur över 38 °C som feber. Kroppen använder feber som ett verktyg för att förbättra förutsättningarna för immunförsvaret att bekämpa inkräktare. När temperaturen stiger, skapas en mindre gynnsam miljö för bakterier och virus. Det finns dock en gräns för hur hög feber en person kan hantera innan det blir farligt.

Febermätningens grunder

För att fastställa feber är det avgörande att mäta kroppstemperaturen korrekt. Det finns flera metoder: rektal, oral, axillär, i örat och beröringsfri. Rektalmätning ger vanligen mest pålitliga resultat. Oralmätning är också tillförlitlig om den utförs korrekt. Axillärmätning (under armen) och öronmätning är praktiska men kan vara mindre exakta, och beröringsfria termometrar kan påverkas av yttre faktorer. En korrekt avläsning kräver att personen varit i vila minst 30 minuter före mätningen.

Feberns olika skepnader

Feber kan presentera sig på olika sätt. Febris continua betyder att febern är konstant, medan febris intermittens innebär att den kommer och går. Febris remittens visar en feber som varierar under dagen. Dessa mönster kan ge ledtrådar om den underliggande orsaken till febern.

När febern blir ett hot

Ibland kan feber vara ett tecken på något mer allvarligt, som hyperpyrexi, där kroppstemperaturen överstiger 41 °C. Detta är en medicinsk nödsituation. Andra tecken på att det är dags att söka vård inkluderar feber som inte svarar på febernedsättande, är ihållande över flera dagar, eller åtföljs av allvarliga symptom som andningssvårigheter, kramper eller förvirring.

Feberns roll i immunförsvaret

Feber är en del av kroppens naturliga försvar. Den kan hjälpa till att bekämpa infektioner genom att göra miljön mindre gästvänlig för patogener och öka effektiviteten hos vissa immunceller. Det finns debatter om huruvida man bör behandla feber eller låta den vara, då den fyller en funktion i kroppens försvarsmekanismer.

Feber utan synlig orsak

Ibland uppstår feber utan en uppenbar infektion. Det kan då vara tecken på autoimmuna sjukdomar eller andra tillstånd. Det är viktigt att inte ignorera feber utan känd orsak, då det kan vara symptom på en allvarlig sjukdom som kräver medicinsk utredning.

Feberns mysterier och myter

Feber har omgärdats av många myter och folkmedicinska behandlingar genom historien. Vissa av dessa behandlingar kan ha en viss effekt, men det är viktigt att förstå feberns roll och att följa modern medicinsk rådgivning. Feber är inte en sjukdom i sig, utan ett symptom som kan berätta mycket om kroppens tillstånd.]